Standard reglement

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende)
Lovgivning som forskriften vedrører
LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Hele bekentgørelsen kan læses i dette dokument (PDF)

saeby-havn012saeby-havn005