Faciliteter

 
  • Elektricitet - forbrug af el afregnes via havnens betalingsanlæg. Pris 2,50 kr.  pr. kw
  • Der er frisk drikkevand
  • Der findes toilet og bad på begge sider af havnen
  • WIFI: Saebyhavn

saeby-havn011saeby-havn005