Om havnen

Sæby havn ligger på Vendsyssel´s østkyst, ca. 12 km. syd for Frederikshavn.

Havnen kan besejles dag og nat. Den overvejende strømretning er nordgående.

De største skibe, som normalt anløber havnen har en længde på ca 35 m.

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er indtil 0,4 m. Storm mellem W. og N. kan give indtil 1,5 m. højvande og storm mellem S. og E. kan give indtil 1 m. lavvande. På grund af vind og strøm kan dybderne i havnen være mindre end angivet på tegninger og kort.

Normalt er havnen let at besejle.

I tvivlstilfælde kan havnekontoret kontaktes på tlf. + 45 98 461059 eller VHF kanal 16.

Sæby Redningsstation telefon 98 464503

saeby-havn002

fruen-fra-havet